זכויות המטופל הסוכרתי

כאן תמצאו מידע אודות זכויות המטופל הסוכרתי במספר מישורים

  • זכויות רפואיות המגיעות למטופלי הסוכרת, מטעם משרד הבריאות ו/או מטעם הקופה המבטחת
  • זכויות סוציאליות המגיעות מביטוח לאומי וממוסדות ממשלתיים
  • זכויות בקהילה