סרטן השד

כמוניסרטן השדמדריכיםתרופות ביולוגיות לסרטן השד

תרופות ביולוגיות לסרטן השד

אילו תרופות ביולוגיות משמשות לטיפול בסרטן השד? כיצד הן פועלות? עבור מי הן כלולות בסל הבריאות? ומהן תופעות הלוואי?

מאת דן אבן
תגובות 0

(צילום: Shutterstock)
(צילום: Shutterstock)

תרופות ביולוגיות הן תרופות שפותחו במטרה לתקוף את התאים הסרטניים במנגנון מסוים וספציפי לתאים אלה, בהבדל מכימותרפיה הפוגעת במנגנון החלוקה של תאים באופן כללי ולכן פוגעת גם בתאים בריאים שעוברים חלוקה.

 

קיימות מספר תרופות ביולוגיות המשמשות כיום לטיפול בחולות סרטן השד, הן לטיפול בסרטן שד גרורתי מתקדם, הן כטיפול מקדים לפני ניתוח במטרה להקטין את הגידול עד כמה שאפשר (טיפול נאו אדג'ובנטי) והן למניעת הישנות המחלה. בשנים האחרונות הוכנס לשימוש מדד PCR (קיצור של Complete Pathological Response) האומד האם נותרה שארית של הגידול הסרטני לאחר טיפול נאואדג'ובנטי וניתוח - בהתאם לממצאי ביופסית שד שהוצאה במהלך הניתוח, וישנם סוגים מסוימים של סרטן השד שבהם יותאם למטופלת טיפול תרופתי לאחר הניתוח בהתאם לתוצאות במדד זה.

 

תרופות הפועלות על החלבון  HER-2

 

 HER-2הוא חלבון המצוי על פני תאים בגוף, שיש לו תפקיד בבקרת חלוקתם. בכ-15-20% מגידולי סרטן השד קיימת כמות מוגברת של חלבון HER-2 על פני התאים הממאירים. ביטוי היתר של החלבון נוצר כאשר קיים עודף עותקים של הגן שמייצר את החלבון, ממנו אמורים להיות רק שני עותקים בתאים תקינים.

 

רמות החלבון HER-2 בגידול הסרטני בשד נמדדות בבדיקה פתולוגית של הגידול שניטל בביופסיה. ביטוי יתר של HER-2 גורם לחלוקה מוגברת של התאים הממאירים ולהתפשטות מהירה יותר של הגידול ומאופיין בסיכון גבוה יותר לחזרה של הגידול לאחר החלמה.

 

הרצפטין (הרספטין)

 

אחת מפריצות הדרך הדרמטיות בטיפולים הביולוגיים לחולות סרטן השד הוא גילוי התועלת של התרופה הרצפטין  (Herceptin)המכילה את החומר הפעיל טרסטוזואב (Tanstuzumab) לטיפול בגידולים המתגלים בבדיקות אבחנתיות כבעלי ביטוי יתר של חלבון HER-2.

 

לכל קולטן וכך גם לקולטן ל-HER2 יש חלק בתוך התא (תוך תאי) וחלק מחוץ לתא (חוץ תאי), ההרצפטין - נוגדן חד שבטי - פועלת על האזור החוץ תאי של הקולטן ומונעת את תהליך הזירחון של החלבון ובאופן זה מונעת את חלוקת התא הסרטני ואת צמיחת הגידול.

 

התרופה מיועדת הן כחלק מהטיפול המקדים לפני ניתוח בחולות עם סרטן שד בשילוב עם פרג'טה (טיפול נאו-אדג'ובנטי) והן כטיפול משלים לאחר ניתוח - אחד המחקרים הראה כי הטיפול בהרצפטין בשילוב כימותרפיה כטיפול משלים לאחר ניתוח הפחית ב-52% את הסיכון להישנות סרטן השד בהשוואה לחולות שטופלו בכימותרפיה בלבד. בסוף 2017 אושר גם מתן משולב כטיפול משלים לאחר ניתוח של הרצפטין עם התרופה פרג'טה  - כפי שיפורט בהמשך.

 

בנוסף, הרצפטין מיועדת לטיפול בחולות בסרטן שד גרורתי מתקדם – כקו ראשון בשילוב עם פרג'טה וכימותרפיה.

 

בדצמבר 2017 אישר מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) את התרופה אוגיברי (Ogivri) כגרסת העתק להרצפטין במנגנון ביוסימילר, בדצמבר 2018 אושרה גרסת ביוסימילר נוספת להרצפטין בשם 'הרזומה' (Herzuma), ובינואר 2019 אושרה תרופה שלישית במנגנון ביוסימלר בשם 'אונטרוזנט' (Ontruzant). 

 

אופן נטילה: הרצפטין ניתנת בעירוי לווריד, והחל מתחילת 2016 אושרה לשיווק באותן ההתוויות גם הרצפטין במתן תת עורי המקצר את משך מתן התרופה מ-90 דקות בעירוי ראשון ו-30 דקות בעירויים עוקבים – לפרק זמן של כ-3 דקות בלבד.

 

סל התרופות: הרצפטין כלולה בסל הבריאות הממלכתי לחולות סרטן שד גרורתי כשקיים ביטוי חיובי לחלבון 2HER-כמו כן הרצפטין כלולה בסל לטיפול בסרטן שד מוקדם או מתקדם מקומית לסך של שנת טיפול.

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי הכלליות האפשריות של תרופות ביולוגיות לסרטן שד כוללות נשירת שיער, בחילות, הקאות, שלשולים, אנמיה, כאבים (לרבות כאבי ראש, בטן וגב), חום וצמרמורות, סחרחורות, פריחה, קשיי שינה ודיכאון. בהרצפטין קיים גם סיכון להפרעות בתפקוד הלב ובמקרים חריגים לנזק לריאות.

 

פרג'טה

 

החלבון HER-2 גורם לשליחת אותות תוך-תאיים המובילים לצמיחת והתרבות התאים הממאירים. אחד המנגנונים לשליחת אותות אלה הוא היצמדות של חלבון זה לחלבונים אחרים מאותה קבוצה - תהליך המכונה "דימריזציה".

 

פרג'טה (Perjeta) המכילה את החומר הפעיל פרטוזומאב (Pertuzumab) הינה נוגדן חד-שבטי הנקשר לחלבון HER-2 באתר שונה מזה של הרצפטין, ומונע את הצמדות ה-HER-2 לחלבוני HER אחרים, וכך מעכב העברת אותות תוך תאיים הגורמים לשגשוג התאים הממאירים, מעכב את צמיחתם וגורם לתמותה שלהם. בנוסף, היקשרות הפרג'טה לתאי הגידול משפעלת את מערכת החיסון להשמידם באמצעות תאים המכוניםADCC , כלומרAntibody dependent cell cytotoxicity . מנגנון הפעולה של פרג'טה משלים לזה של הרצפטין, והתרופה מיועדת למתן בשילוב הרצפטין וכימותרפיה.

 

התרופה מיועדת לחולות עם סרטן שד לפני ניתוח – כטיפול נאו-אדג'ובנטי. 

 

למניעת הישנות המחלה בחולות עם סרטן שד מוקדם עם גידול חיובי לחלבון HER-2 החיוביות למדד PCR (כלומר ללא שארית הגידול לאחר טיפול נאואדג'ובנטי וניתוח) - טיפול הניתן בשילוב עם הרצפטין וכימותרפיה למשך שנה והוכח כמפחית את הסיכון להישנות באופן משמעותי מעבר לטיפול בהרצפטין וכימותרפיה בלבד.

 

כמו כן, התרופה מיועדת לטיפול בחולות בסרטן שד גרורתי מתקדם – כקו ראשון בשילוב הרצפטין וכימותרפיה. 

 

אופן נטילה: התרופה ניתנת בעירוי לווריד.

 

סל התרופות: התרופה כלולה כיום בסל הבריאות הממלכתי לטיפול בסרטן שד גרורתי או בהישנות (חזרה) של סרטן שד מקומי לחולות חיוביות ל-HER-2  כקו טיפולי ראשון וכן כטיפול מקדים (נאו-אדג'ובנטי) לפני ניתוח לחולות עם סרטן שד מקומי וגידולים חיוביים לקולטנים להורמונים. בינואר 2019 הוכללה פרג'טה בסל גם כטיפול משלים בסרטן שד מוקדם, בשילוב עם הרצפטין, לחולות עם ביטוי חיובי לחלבון HER-2 עם בלוטות חיוביות. 

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי הכלליות של תרופות ביולוגיות המשמשות לטיפול בסרטן השד כוללות נשירת שיער, בחילות, הקאות, שלשולים, אנמיה, כאבים (לרבות כאבי ראש, בטן וגב), חום וצמרמורות, סחרחורות, פריחה וקשיי שינה. בפרג'טה נמצא קשר לתופעת לוואי של ירידה ברמות כדוריות הדם הלבנות. לא נמצא סיכון מוגבר לפגיעה לבבית בקרב מטופלות בפרג'טה.

 

טייקרב

 

התרופה טייקרב (Tykerb) המכילה את החומר הפעיל לפטיניב (Lapatinib) ניתנת לחולות שכבר אינן מגיבות לטיפול בהרצפטין. המולקולה של טייקרב חודרת לתוך התא ומעכבת את הקינאזות של חלבון HER-2 – דהיינו אנזימים המפעילים תהליכי התפתחות תאים סרטניים בתא הקרויים 'תירוזין קינאז'. התרופה משתייכת למשפחה בשם TKIs (קיצור של Tyrosine Kinase Inhibitor) לה שייכות גם תרופות המכילות חומרים פעילים נוספים המיועדות לחולים עם גידולים סרטניים אחרים. 

 

התרופה מיועדת לטיפול בסרטן שד גרורתי וניתנת לחולות שכבר אינן מגיבות לטיפול בהרצפטין. 

 

אופן נטילה: התרופה ניתנת בכדורים לאחת ליום, למשך מחזור טיפולים של שלושה שבועות, או לשבועיים בלבד בשילוב עם הכימותרפיה קסלודה – ובהמשך שבוע הפסקה בטיפול.

 

סל התרופות: התרופה כלולה בסל הבריאות הממלכתי לחולות בסרטן שד גרורתי חיוביות לחלבון HER-2, וכיום ניתנת לרוב כקו מתקדם לנשים שאינן מגיבות/ הפסיקו להגיב לטיפול בקו ראשון בשילוב של הרצפטין, פרג'טה וכימותרפיה.

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי הכלליות של הטיפולים הביולוגיים לסרטן השד כוללות נשירת שיער, בחילות, הקאות, שלשולים, אנמיה, כאבים (לרבות כאבי ראש, בטן וגב), חום וצמרמורות, סחרחורות, פריחה, קשיי שינה ודיכאון. טייקרב נקשרה גם לסיכון להתפתחות נזק לכבד.

 

קדסיילה

 

קדסיילה (Kadcyla) המכילה את החומר הפעיל 'טרסטוזומאב אמטנזין' ado-Trastuzumab Emtansine)) היא התרופה הראשונה מסוג "נוגדן מצומד כימותרפיה" לטיפול בסרטן שד ומהווה למעשה שילוב של התרופה הרצפטין עם כימותרפיה מסוגDM1 , כלומרEmtansine  הניתנת לסוגים שונים של גידולים סרטניים.

 

רכיב ההרצפטין מוביל לכך שהתרופה נקשרת באופן סלקטיבי לתאי הגידול ופועלת בהם, ואז הרכיב הכימותרפי משתחרר ומופעל בתוך תאי הגידול ותוקף את התאים הממאירים באופן ממוקד, תוך צמצום החשיפה המערכתית של הרקמות הבריאות לכימותרפיה, מה שיוצר הפחתה משמעותית בסיכון לתופעות לוואי. בנוסף, היקשרות התרופה לתאי הגידול בולמת את תהליך החלוקה של הגידול ומובילה למעשה לדעיכתו.

 

התרופה מיועדת לחולות סרטן שד גרורתי חיובי לחלבון HER2 שקיבלו טיפול קודם בהרצפטין וכימותרפיה מסוג טקסן וכן לחולות בסרטן שד מוקדם עם ביטוי חיובי לחלבון HER-2 עם שארית מחלה פתולוגית לאחר טיפול טרום ניתוחי (טיפול נאואדג'ובנטי) וניתוח (כלומר שליליות למדד PCR), להפחתת הסיכון לחזרה של המחלה.

 

אופן נטילה: התרופה ניתנת בעירוי לווריד אחת לשלושה שבועות במרפאת בית חולים/ קופת חולים.

 

סל התרופות: קדסיילה כלולה בסל הבריאות הממלכתי לחולות סרטן שד גרורתי עם ביטוי יתר של חלבוןHER2 , כקו טיפול מתקדם, לאחר העדר תגובה לטיפול בקו הראשון בהרצפטין, פרג'טה וכימותרפיה, או כשמחלה גרורתית התפתחה תוך כדי טיפול מונע בהרצפטין ועד שישה חודשים לאחר סיומו.

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי הכלליות של הטיפולים הביולוגיים לסרטן השד כוללות נשירת שיער, בחילות, הקאות, שלשולים, אנמיה, כאבים (לרבות כאבי ראש, בטן וגב), חום וצמרמורות, סחרחורות, פריחה, קשיי שינה ודיכאון. בקסדיילה מדווח גם על תופעת לוואי אפשרית של סיבוכים בתפקודי כבד, ירידה בספירת דם ולחץ דם גבוה.

 

נרלינקס

 

ביולי 2017 אישר מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) טיפול חדש להפחתת הסיכון להישנות של סרטן השד לחולות עם סרטן שד מוקדם וגידולים חיוביים לקולטן לחלבון HER2 עם שארית הגידול לאחר ניתוח (חולות שליליות למדד PCR) - בתרופה נרלינקס (Nerlynx) המכילה את החומר הפעיל נרטיניב (Neratinib).  התרופה - שעדיין איננה זמינה בישראלחוסמת אנזימים שמאיצים את התפתחות הגידול הסרטני. היא משתייכת למשפחה בשם TKIs (קיצור של Tyrosine Kinase Inhibitor) לה שייכת בין היתר גם התרופה טייקרב. 

 

תרופות לסרטן שד תורשתי 

 

טיפולים נוספים מיועדים לטיפול בנשים עם סרטן השד שהן נשאיות של מוטציה בגנים BRCA1 ו-BRCA2 - מוטציות המכונות בשם הכולל "המוטציה האשכנזית".

 

לינפארזה

 

בשנים האחרונות מפותחים טיפולים בתרופות הניתנות בגלולות ממשפחה הקרויה 'מעכבי PARP' - קיצור של Poly ADP-ribose Polymerase Inhibitors - המציגות יעילות גבוהה באופן ספציפי אצל נשאיות של מוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2. 
 

התרופות פועלות במנגנון מורכב: בעוד שבגוף האדם קיימים אנזימים בשם PARP המשפיעים על חלוקת תאי סרטן – אצל רוב האנשים הגנים BRCA1 ו-BRCA2 שולטים על פעילות האנזים, ואילו אצל נשאיות של מוטציות בגנים אלה פעילות האנזימים יוצאת משליטה ויש צורך בתרופות המעכבות את אותם האנזימים - אלו הם 'מעכבי PARP'. התרופה הראשונה בקבוצה שאושרה לסרטן השד היא לינפארזה (Lynparsa) המכילה את החומר הפעיל אולפריב (Olaprib) - אישור שניתן על ידי מינהל התרופות האמריקאי (ה-FDA) בינואר 2018. 

 

התרופה מיועדת לטיפול בחולות בסרטן שד גרורתי שהן נשאיות המוטציה האשכנזית.

 

אופן נטילה: התרופה ניתנת בכדורים לבליעה.

 

סל התרופות: התרופה אינה כלולה בסל הבריאות לחולות עם סרטן שד נכון לשנת 2019. 

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי האפשריות של התרופה כוללות בחילה, עייפות, הקאות, שלשולים, שינויים בטעם, כאבי ראש, אובדן תיאבון, תסמיני שפעת, שיעול, כאבי שלד-שריר, כאבי מפרקים, כאבי שרירים, כאבי גב, פריחה וכאבי בטן. תופעות לוואי חמורות שדווחו בקרב מטופלות כוללות תסמונת מיאלודיספלסטית המתבטאת בהתפתחות בלתי תקינה של מח עצם ובירידה של תאי דם מסוגים שונים - לרבות תאי דם אדומים (אנמיה) ותאי דם לבנים מסוגים שונים (לויקופניה, נויטרופניה) וכן דלקת ריאות ולוקמיה מיאלואידית.

 

טלזנה

 

תרופה שנייה ממשפחת 'מעכבי PRAP' היא טלזנה (Talzenna) המכילה את החומר הפעיל טלזופאריב (Talazoparib) שאושרה על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) באוקטובר 2018, על סמך מחקר שהצביע על יעילות לטיפול בתרופה זו בהשוואה לטיפול הכימותרפי המסורתי.

 

התרופה מיועדת לטיפול בחולות בסרטן שד גנטי עם מוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2 עם סרטן שד גרורתי וחולות בסרטן שד מקומי מתקדם עם ביטוי שלילי לחלבון HER-2

 

אופן נטילה: התרופה ניתנת בכדורים לבליעה.

 

סל התרופות: התרופה אינה כלולה בסל הבריאות לחולות עם סרטן שד נכון לשנת 2019. 

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי האפשריות של התרופה כוללות בחילה, עייפות, שלשולים, הקאות, נוירופניה (ירידה בספירת הנויטרופילים בדם), אנמיה (ירידה בספירת כדוריות הדם אדומות), כאבי ראש, ירידה בתיאבון והתקרחות. תופעות לוואי חמורות שדווחו בקרב מטופלות כוללות תסמונת מיאלודיספלסטית המתבטאת בהתפתחות בלתי תקינה של מח עצם ובירידה של תאי דם מסוגים שונים - לרבות תאי דם אדומים (אנמיה) ותאי דם לבנים מסוגים שונים (לויקופניה, נויטרופניה) ורעילות לעובר בשימוש בקרב נשים הרות.

 

טיפולים לסרטן שד חיובי לקולטנים להורמונים

 

תרופות ביולוגיות קיימות כיום גם לטיפול בנשים עם סרטן שד חיובי לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון). קבוצת תרופות חדשה למטרה זו היא מעכבי CDK4/6 - תרופות הפוגעות בתהליך הגדילה של תאים סרטניים בגוף ומכוונות להשפיע על אנזימים המשפיעים על חלוקה של תאים בגוף – ובעיקר תאי גידולים סרטניים – האנזימים CDK4 ו-CDK6. התרופות בקבוצה זו הן איברנס, קיסקלי וורזניו. המדובר בקבוצת הראשונה מזה עשור שנמצאה יעילה באופן משמעותי לנשים עם סרטן שד גרורתי החיוביות לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון) וללא ביטוי יתר לחלבון HER-2 (שליליות לחלבון זה), ובקבוצה זו הוכיחו התרופות יעילות בהארכת תוחלת החיים של החולות באופן משמעותי, כשהן ניתנות בשילוב עם טיפול הורמונאלי בתרופה פסלודקס או באחת התרופות מקבוצת מעכבי ארומוטאז' (פרט לוורזניו שהוכיחה יעילות פחותה גם כשהיא ניתנת כתרופה יחידה) – ובתקופה זו מרחיקות את הצורך בתחילת טיפולי כימותרפיה ומשפרות משמעותית את איכות חייהן של החולות עם תופעות לווואי מינימאליות. 

 

קבוצת תרופות נוספת לסרטן שד חיובי לקולטנים להורמונים הן מעכבי mTOR (ובשם המלא: mammalian Target Of Rapamycin) - תרופות המעכבות אנזים בשם mTOR שמופעל ומאיץ חלוקת תאים של גידולים סרטניים מסוימים. בקבוצה זו נכללת התרופה הביולוגית אנפיניטור המשמשת כיום לטיפול בסרטן שד. 

 

איברנס

 

איברנס (Ibrance) המכילה את החומר הפעיל פלבוציקליב (Palbociclib) היא התרופה הראשונה מקבוצת מעכבי CDK4/6 שאושרה על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי - עוד  בפברואר 2015 - לטיפול בסרטן שד. 

 

התרופה מיועדת לנשים עם סרטן שד גרורתי החיוביות לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון) וללא ביטוי יתר לחלבון HER-2 (שליליות לחלבון זה). 

 

אופן נטילה: איברנס ניתנת בגלולות אחת ליום, בשעה קבועה, לרוב במחזור של 3 שבועות בחודש – ואחריהן שבוע הפסקה לפני המחזור הבא.

 

סל התרופות: אימברנס הוכנסה בשנת 2018 לסל הבריאות הממלכתי בהתוויות ספציפיות: לטיפול בחולות עם סרטן שד מתקדם/גרורתי חיובי לקולטנים להורמונים ושלילי לחלבון HER2 כקו טיפול ראשון בשילוב עם מעכבי ארומטאז' או כקו טיפול מתקדם (שני ומעלה) בשילוב עם פסלודקס. 

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי השכיחות לאיברנס כוללות בעיקר פגיעה במח העצם המובילה לספירה נמוכה של תאי דם לבנים – ללא עלייה בסיכון לזיהומים, ובשכיחות נמוכה יותר ספירה נמוכה של תאי דם אדומים ונטייה לאנמיה, עייפות, בחילות ושלשולים, כיבים בפה, דילול שיער וקרישיות דם. 

 

קיסקלי

 

קיסקלי (Kisqali) המכילה את החומר הפעיל ריבוציקליב (Ribociclib) היא תרופה נוספת מקבוצת מעכבי CDK4/6.

 

התרופה מיועדת לנשים עם סרטן שד גרורתי החיוביות לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון) וללא ביטוי יתר לחלבון HER-2 (שליליות לחלבון זה). ביולי 2018 על סמך מחקרים אושרה קיסקלי על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) גם כחלק מטיפול הורמונלי בסרטן השד בשילוב עם תרופה מקבוצת 'מעכבי ארומטאז' לחולות לפני גיל המעבר עם סרטן שד מתקדם או גרורתי שמאובחנות חיוביות לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון) ושליליות לחלבון HER-2. 

 

אופן נטילה: קיסקלי ניתנות בגלולות אחת ליום, בשעה קבועה, לרוב במחזור של 3 שבועות בחודש – ואחריהן שבוע הפסקה לפני המחזור הבא. 

 

סל התרופות: קיסקלי הוכנסה בשנת 2018 לסל הבריאות הממלכתי וניתנת בהתוויות ספציפיות: לטיפול בחולות עם סרטן שד מתקדם/גרורתי חיובי לקולטנים להורמונים ושלילי לחלבון HER2 כקו טיפול ראשון בשילוב עם מעכבי ארומטאז'. בשנת 2019 הוכנסה קיסקלי לסל גם כטיפול קו ראשון/ מתקדם בשילוב עם התרופה פסלודקס (פולווסטרנט).

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי השכיחות לקיסקלי כוללות בעיקר פגיעה במח העצם המובילה לספירה נמוכה של תאי דם לבנים – ללא עלייה בסיכון לזיהומים, ובשכיחות נמוכה יותר ספירה נמוכה של תאי דם אדומים ונטייה לאנמיה, עייפות, בחילות ושלשולים, כיבים בפה, דילול שיער וקרישיות דם.

 

ורזניו 

 

ורזניו (Verzenio) המכילה את החומר הפעיל אבמציקליב (Abemaciclib)  היא תרופה נוספת מקבוצת מעכבי CDK4/6

 

התרופה מיועדת לנשים עם סרטן שד גרורתי החיוביות לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון) וללא ביטוי יתר לחלבון HER-2 (שליליות לחלבון זה). בפברואר 2018 על סמך מחקרים אושרה ורזניו על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) גם כחלק מטיפול הורמונלי בסרטן השד בשילוב עם תרופה מקבוצת 'מעכבי ארומטאז' לחולות לפני גיל המעבר עם סרטן שד מתקדם או גרורותי שמאובחנות חיוביות לקולטנים להורמונים (אסטרוגן ו/או פרוגסטרון) ושליליות לחלבון HER-2. 

 

אופן נטילה: ורזניו ניתנת בגלולות – לרוב פעמיים ביום.

 

סל התרופות: בשנת 2019 הוכנסה ורזניו לסל הבריאות הממלכתי כטיפול קו ראשון עם תרופה מקבוצת 'מעכבי ארומטאז'/ או כקו טיפול מתקדם בשילוב עם התרופה פסלודקס (פולווסטרנט).

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי השכיחות לורזניו כוללות בעיקר שלשולים, ובשכיחות נמוכה יותר פגיעה במח העצם המובילה לספירה נמוכה של תאי דם לבנים – ללא עלייה בסיכון לזיהומים, הקאות, ספירה נמוכה של תאי דם אדומים ונטייה לאנמיה, כאבי בטן ועייפות.

 

אנפיניטור

 

מעכבי mTOR (ובשם המלא: mammalian Target Of Rapamycin) הן קבוצה של תרופות המעכבות אנזים בשם mTOR שמופעל ומאיץ חלוקת תאים של גידולים סרטניים מסוימים. בקבוצה זו נכללת התרופה הביולוגית אנפיניטור (Anfinitor) המכילה את החומר הפעיל אברולימוס. התרופה פועלת על מסלול מולקולארי המכונהPI3K/mTOR , ומכוונת להשבת הרגישות של המטופלת לטיפול ההורמונלי ולעצירת התקדמות המחלה והארכת תוחלת החיים.

 

התרופה מיועדת לחולות סרטן השד גרורתי לאחר גיל המעבר עם גידולים חיוביים לאסטרוגן ו/או פרוגסטרון ושליליים ל-HER-2 שפיתחו עמידות לטיפול ההורמונלי המקובל בסרטן השד.

 

התרופה ניתנת בשילוב התרופות מקבוצת מעכבי ארומוטאז', ואולם למרות הארכת תוחלת החיים, על רקע תופעות לוואי משמעותיות בקרב החולות, השימוש בה בשנים האחרונות פחת, ומפנה את מקומו לתרופות מקבוצת מעכבי CDK4/6 – בעיקר מאז תחילת 2018 כשתרופות אלה הוכנסו לסל הבריאות הממלכתי.

 

אופן נטילה: אפיניטור ניתנת בטבליות לנטילה אחת ליום, בשעה קבועה.

 

סל התרופות: התרופה כלולה בסל הבריאות הממלכתי לגידולים סרטניים שונים המאובחנים עם קולטנים להורמונים, וכן לנשים לאחר גיל המעבר עם סרטן שד בשלב מתקדם או גרורתי חיובי לקולטנים הורמונאליים ושלילי לחלבון HER 2 ללא מחלה ויסרלית סימפטומטית לאחר התקדמות של מחלתן בטיפול עם מעכב ארומטאז לא סטרואידלי שניתן כטיפול במחלתן המתקדמת או הגרורתית, ושטרם קיבלו טיפול בכימותרפיה למחלתן המתקדמת או הגרורתית, למעט חולות שקיבלו טיפול כימותרפי לצורך איזון משבר ויסרלי סימפטומטי. הטיפול יינתן בשילוב עם התרופה 'ארומזין' מקבוצת מעכבי ארומטאז.

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי של אפיניטור כוללות בחילות והקאות, עלייה ברמות השומנים בדם (כולסטרול וטריגליצרידים), נטייה לזיהומים, פצעים בפה, פריחה בעור, דלקת ריאות, אנמיה, סוכרת, עייפות, סיבוכים במערכת העיכול, ירידה בתיאבון ועייפות.

 

טיפולים לסרטן שד שלילי לשלושת הסמנים

 

טסנטריק 

 

טסנטריק (Tecentriq) המכילה את החומר הפעיל אטזוליזומאב היא התרופה האימונותרפית הראשונה (והיחידה נכון למארס 2019) שאושרה על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) לסרטן שד. תרופות אימונותרפיות מכוונות להפעלה סלקטיבית של מערכת החיסון הטבעית של הגוף כדי שתילחם בגידול הסרטני.

 

התרופה אושרה לטיפול במטופלות עם סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים גרורתי החיוביות לחלבון PD-L1 – חלבון שמסייע לסרטן "להתחמק" ממערכת החיסון. טסנטריק פועלת לחסימת החלבון PD-L1 שעל גבי הגידול הסרטני. כך היא מפריעה לקישור שבין PD-L1 לבין הקולטן PD-1 שעל גבי תאי T של המערכת החיסונית, באופן המשחרר את המערכת החיסונית של הגוף להילחם כנגד הגידול. 

 

התרופה מיועדת לנשים עם סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים גרורתי, החיוביות לחלבון PD-L1

 

אופן נטילה: התרופה ניתנת במנות עירוי לווריד. 

 

סל התרופות: נכון למארס 2019 טסנטריק עדיין אינה כלולה בסל הבריאות. 

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי של התרופה כוללות בעיקר עייפות, ירידה בתיאבון, קוצר נשימה, שיעול, בחילות, כאב בשרירים ובעצמות ועצירות. תופעות לוואי חמורות שמיוחסות לתרופה על פי מחקרים עד כה כוללות דלקת ריאות, חוסר חמצן בדם, תת נתרן בדם, אנמיה, קשיי בליעה וכאבי פרקים. במצבים קשים במיוחד עלולה התרופה להוביל להתפתחות זיהומים' להתפתחות מחלת מעי דלקתית ולהפרעות בפעילות בלוטת התריס.

 

טיפולים נוספים לסרטן שד גרורתי 

 

אקסג'יבה

 

אקסג'יבה (Xgeva) המכילה את החומר הפעיל דנוזומב (Denosumab) היא תרופה ביולוגית כנגד גרורות בעצמות של גידולים סרטניים, המאפיינות בין השאר חולות בסרטן השד הגרורתי.

 

התרופה מהווה נוגדן חד שבטי ומעכבת את התפתחותם של תאים הורסי עצם בגידול הסרטני וכך מפחיתה משמעותית את הנזק לעצמות. החומר הפעיל בתרופה מצוי גם בתרופות לטיפול באוסטיאופורוזיס – במינונים נמוכים יותר.

 

התרופה מיועדת לטיפול בגרורות בעצמות

 

אופן נטילה: המינון המקובל של אקסג'יבה הוא 120 מ"ג הניתנים פעם בארבעה שבועות, כזריקה בודדת מתחת לעור (תת עורית). הזריקה ניתנת במרפאה בקופת חולים על ידי רופא/אחות הרופא או האחות לירך, לבטן או לזרוע העליונה.

 

סל התרופות: התרופה כלולה כיום בסל הבריאות הממלכתי רק לטיפול בגרורות בעצמות לסרטן הערמונית ואיננה כלולה לטיפול בסרטן השד, אולם רשומה להתוויה זו בארץ. 

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי של התרופה כוללות קוצר נשימה, שלשולים ונפילת סידן בדם (היפוקלצמיה). מאחר וקיימת תופעת לוואי נוספת לטיפול של נמק בלסת (נקרוזיס של עצם הלסת), על המטופלות לעבור בדיקת שיניים מקדימה וטיפול תרופתי מונע נמק בלסת.

 

אווסטין

 

אווסטין (Avastin) היא תרופה המהווה נוגדן חד שבטי, הפועלת באופן ממוקד כנגד כלי הדם המזינים את הגידול. על מנת לגדול ולהתפשט, גידולים זקוקים לאספקת דם מוגברת מעבר למה שמספקים להם כלי הדם הקיימים ברקמה באופן רגיל. לשם כך, תאי הגידול מפרישים ביתר חלבון הקרוי VEGF - Vascular endothelial growth factor. חלבון זה מעודד יצירת כלי דם חדשים בתוך הגידול ובסביבתו וכך מזין את הגידול ומאפשר את המשך צמיחתו. התרופה נקשרת ספציפית לחלבון VEGF, מעכבת את פעולתו ועל-ידי כך מונעת יצירת כלי דם חדשים המזינים את הגידול. פעילות זו של התרופה פוגעת באספקת חומרים חיוניים לצמיחת הגידול, וכך עשויה למנוע את התפשטותו ואף להביא לנסיגתו.

 

התרופה היוותה פריצת דרך בטיפול בחולי סרטן המעי הגס, ונוסתה החל משנת 2008 גם על חולות בסרטן השד, אולם בנובמבר 2011 לאחר שנמצא כי החולות סובלות מתופעות לוואי רבות וללא שיפור משמעותי בתוחלת החיים, החליט מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) שלא לאשר את האווסטין כטיפול בסרטן השד. עם זאת, באירופה אווסטין מאושרת לטיפול בסרטן שד גרורתי בשילוב טקסול (פקליטקסל) או קסלודה.

 

אופן נטילה: תמיסה למתן בעירוי לווריד במרפאה בבית חולים/קופת חולים על ידי רופא/אחות. המינון המומלץ הוא 10 מ"ג/ק"ג אחת לשבועיים או 15 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות, בהתאם להחלטת הרופא, ומשך העירוי במתן ראשון עומד על 90 דקות ובהמשך יורד בהדרגה עד ל-30 דקות לעירוי. התרופה ניתנת עד לסימנים להתקדמות המחלה או התפתחות תופעות לוואי הדורשות הפסקת טיפול. 

 

סל התרופות: בישראל התרופה איננה כלולה בסל הבריאות הממלכתי להתוויה של סרטן השד, אך רשומה כטיפול בקו ראשון לחולות סרטן שד מתקדם בשילוב עם כימותרפיה מסוג טקסול.

 

תופעות לוואי: תופעות הלוואי האפשריות של התרופה כוללות בחילות והקאות, כאבי ראש, עייפות, שלשולים, אובדן תיאבון, כאבים בפה ושינויים בחוש הטעם, לחץ דם גבוה, הורדת כמות טסיות הדם וסיכון לדימומים פנימיים וסיבוכים בתפקוד הכליות.

 

 

למידע נוסף על בדיקת תגובה לטיפול בסרטן

 

בהכנת המדריך סייעה ד"ר נעה אפרת בן-ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי במרכז הרפואי קפלן

 

 

עדכון אחרון: יולי 2019

קישור:
הקלד כתובת לסרטון יוטיוב: