כמוניכליותחדשותאושרו תקנות חדשות להשתלת אברים מאדם חי

אושרו תקנות חדשות להשתלת אברים מאדם חי

ועדת עבודה רווחה ובריאות אישרה השבוע את תקנות השתלות אברים המסדירות את גובה ההחזרים וכן את פרקי הזמן והתקופות בהו יינתנו ההחזרים וכן היבטים טכניים שונים הנוגעים למנגנון ההחזר ובכלל זה הדרכים להגשת הבקשה והמועדים להגשת הבקשה

מאת רונן שמיר
07/01/10
תגובות 0

ניתוח השתלה (תצלום: אתר סטוק פוטוז)
ניתוח השתלה (תצלום: אתר סטוק פוטוז)

ועדת עבודה רווחה ובריאות אישרה השבוע את תקנות השתלות איברים המסדירות החזר בגין תרומת איברים מן החי.

 

חוק השתלות אברים, התשס"ח -2008 חורת על דגלו את עקרון איסור הסחר באיברים מן המת ומן החי.

 


החוק מונע מתן/ קבלת תמורה ובמקביל מאפשר כי יכוסו הוצאותיו של התורם בגין התרומה.
בהתאם לכך נקבע לראשונה בחוק מנגנון של מתן פיצוי לתורמים מן החי על ידי המדינה בגין הפסדים הנובעים מן התרומה ( אובדן השתכרות וכן החזר עבור נסיעות ) וכן זכאויות שונות המבטאות יצירה של "רשת בטחון" מפני נזקים כספיים ובריאותיים העלולים להיגרם עקב התרומה, ובכלל זה החזר כספי בעד רכישת ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, טיפולים פסיכולוגיים וכן החזר בגין חופשת החלמה.

 


ועדת עבודה רווחה ובריאות אישרה השבוע את תקנות השתלות אברים המסדירות את גובה ההחזרים וכן את פרקי הזמן והתקופות בהו יינתנו ההחזרים וכן היבטים טכניים שונים הנוגעים למנגנון ההחזר ובכלל זה הדרכים להגשת הבקשה, המועדים להגשת הבקשה וכו'.
 

 

יש לציין כי העיקרון שהנחה את משרד הבריאות בקביעת הרכיבים והתחומים למתן התגמול היה האם קיים קשר עניני בין התרומה ותוצאותיה לבין הסדר הפיצוי.
 

 

לעניין הסכומים שינתנו - ניסה המשרד למצוא את נקודת האיזון אשר מצד אחד תשקף את ההוצאה האמיתית של התורם בכדי שלא יגרם לא נזקק כלכלי ומאידך שהסכומים לא יהוו תמריץ כלכלי עצמאי לתרומה – וזאת על מנת למנוע ולו מראית עין של סחר אברים.
 

 

 

קישור:
הקלד כתובת לסרטון יוטיוב: