כמונילחץ דםחדשותאליסקירן אינו גורם לעלית לחץ דם פרדוקסלית

אליסקירן אינו גורם לעלית לחץ דם פרדוקסלית

טיפול באליסקירן אינו גורם לעליה פרדוקסלית בלחץ הדם, כאשר ניתן כטיפול יחיד

מאת מערכת כמוני
04/01/10
תגובות 0

במטה-אנליזה נכללו 8 מחקרים אקראיים, כפולי-סמיות ומבוקרים. באנליזה התמקדו על ההיארעות של עלייה פרדוקסאלית בלחץ הדם מעבר לסף מוגדר מראש, לאחר טיפול של 4 שבועות או יותר ב – 300 מ"ג, אליסקירן, ב – ARBs (אירבסרטן 300 מ"ג, או לוסרטן 100 מ"ג או ואלסרטן 320 מ"ג), רמיפריל 10 מ"ג, הידרוכלורתיאזיד 25 מ"ג או אינבו.

 

לא נמצא כל הבדל מובהק בין תדירות עליית לחץ הדם ע"י אליסקירן לבין יתר התרופות שנבדקו (כולם פחות מעלייה מעל 10/5 ממ"כ) לעומת העלייה שנמצאה בטיפול באינבו. באף חולה שטופל באליסקירן במינון של 300 מ"ג ליום לא נמצאה עלייה בלחץ הדם הסיסטולי מעל 10 ממ"כ שהיתה קשורה בעלייה בפעילות הרנין בנסיוב מעל 0.1 נ"ג/מ"ל לשעה.

Stanton AV, Gradman AH, Schmieder RE, et al. Aliskiren monotherapy does not cause paradoxical blood pressure rises. Meta-analysis of data from 8 clinical trials. Hypertension. 2009 Nov 16. [Epub ahead of print].

אליסקירן שהוא מעכב ספציפי של פעילות הרנין בנסיוב (PRA) משבש את לולאת המשוב השליליהטבעית שבה ה – AII מעכב את שיחרור הרנין מהכלייה ולכן גורם לעלייה תגובתית ברמת הרנין בנסיוב.

 

עלייה תגובתית זאת של רמת הרנין היא גבוהה יותר מאשר התגובה לטיפול ע"י ACEIs או ARBs ולכן העלתה את החשש שהיא עלולה להפריע לפעילות המעכבת של האליסקירן על המערכת רנין-אנגיוטנסין ולגרום לעלייה פרדוקסאלית ב - PRA ולעלייה בלחץ הדם.

 

בתוצאות המטה-אנליזה של 8 המחקרים לא נמצאה כל ראייה שאליסקירן גורם עלייה פרדוקסאלית בלחץ הדם. השכיחות של העלייה בלחץ הדם ע"י אליסקירן היתה דומה לעלייה בטיפול בתרופות אחרות נגד יל"ד והיתה פחותה משמעותית מאשר הטיפול באינבו. לא נמצא כל קשר בין העלייה בלחץ הדם ועלייה ברמת ה – PRA בחולים שטופלו באליסקירן. אין לכן, כל חשש מעלייה פרדוקסאלית בלחץ הדם ע"י טיפול באליסקירן (רסילז).

מתוך אתר החברה הישראלית ליתר לחץ דם

 

www.ish.org.il/dec09.asp

 

קישור:
הקלד כתובת לסרטון יוטיוב: