02/03/11 10:42
0 תגובות
שלום לכולם.

דברים שכדאי לדעת-מתוך זכויות החולה.

זכויות המבוטחים לקבלת שירותי בריאות

\"ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה, יהא מושתת על עקרונות של צדק, שיוויון ועזרה הדדית. \" (מתוך החוק)עקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי

1. תחולה על כל תושב - כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

2. ניתוק הקשר בין תשלום לשירות –תושב משלם ביטוח בריאות לפי יכולתו ומטופל לפי צרכיו. המדינה אחראית על המימון, ואילו קופת-החולים בה רשום המבוטח אחראית לאספקת השירות.

3. בחירת קופה והגבלות - כל תושב זכאי להירשם כחבר בקופת חולים אחת לפי בחירתו, בלא תנאים או מגבלות המתייחסים לגילו או למצב בריאותו.

4. אספקת השירות - כל תושב זכאי לקבל באמצעות הקופה שהוא חבר בה את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, והכול לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו.

5. שמירת כבוד ופרטיות - כל מבוטח זכאי לקבל את שירותי הבריאות מתוך שמירה על כבודו, פרטיותו ועל סודיות רפואית.

6. מעבר בין הקופות - כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.

7. בחירת נותן שירותים - כל מבוטח זכאי לבחור בנותני שירותים, כגון רופאים, מטפלים, בתי חולים ומכונים, מתוך רשימה של נותני שירותים שקופת החולים שהוא חבר בה קשורה עמם, ובהתאם להסדרי הבחירה בנותני שירותים שהקופה מפרסמת מפעם לפעם.

8. תלונות המבוטחים - כל מבוטח זכאי לפנות בתלונה לממונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שטיפל בו, לאחראי לבירור תלונות חברים בקופת החולים שהוא מבוטח בה או לנציב הקבילות לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.

9. פניה לבית משפט - כל מבוטח רשאי לפנות בתובענה לבית הדין האזורי לעבודה.

המידע המפורט לעיל הוא מידע כללי המבוסס על המידע שבידי האגודה לזכויות החולה ביום הכנת המסמך. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו.

ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהאגודה לזכויות החולה ומי מטעמה שמסר מידע זה, כל אחריות.יום נפלא

שולמית0 תגובות

קישור:
הקלד כתובת לסרטון יוטיוב:

מנהלי הקבוצה

שולמית רוזנצוייג
שולמית רוזנצוייג
רכזת קו תמיכה והכוונה של \\\"עמותת נאמן\\\"ניפגעי אירוע מוחי\\\".