02/03/11 11:49
0 תגובות
בשיחה שנערכה ביני לבין יוסי סייג מעמותת נח\"ש פגועי עמוד שידרה. מגיעות אליו שאלות לגבי זכויות לניידות.

נעביר בקבוצה מספר כתבות בנושא. אם יש שאלות ממוקדות אשמח לענות ולברר עבורכם.

אם יש שאלות בנושאים אחרים שאלו ואני אמצא את הדרך לקבלת תשובות נכונות להיום.

דברים שכדאי וחשוב לדעת:

הפעם – תווי חניה לנכה.

מספר רב של פעמים פונים אלי בשאלה לגבי תווי חנייה,ואגרת נכה.

יש להבין מספר עקרונות בסיסיים לתהליך קבלת תווי חניה לנכה:

• הטיפול בכל מבקשי תגי חניה המוגבלים בניידות בכל הגילאים יטופלו במשרד התחבורה ביחידה לטיפול מוגבלי ניידות.

• על מי שקיבל תג חניה לנכה וזכאי לתג חנייה לנכה בכסא גלגלים, לפנות בפקס – 03-5027686, בצירוף אישור ממשרד הבריאות או בצירוף צילום התג הישן.

• תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות יהיה לארבע שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית ע\"י אגף הרישוי וישלח לביתו של הנכה. ללא צורך לפנות למשרד הרישוי.

• לפי החוק חניה לנכים תג החניה ניתן לשימושו האישי של הנכה בלבד. השימוש בתג הנכה מותר אך ורק כאשר הנכה נוהג או נוסע ברכב ע\"י מלווה.

• אדם לא מורשה העושה שימוש בתג צפוי לקנס של עד 13 אלף שקל.

• למידע על סטטוס הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, אפשר לפנות ל\"רישוי קול\" בטלפון: *5678.

הגדרת נכה בתקנות התעבורה:

[ציטוט] אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 [א[ לתקנות הנכים [טיפול רפואי], 1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2[א] לתנקות נכי המלחמה בנאצים [טיפול רפואי[, 1955, אשר אישר לגביו בכתב אחת משתי אלה:

א. שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

ב. שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

ג. עיוור.

ד. אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.

מי רשאי לקבל תג חניה:

• נכה משרד הביטחון.

• בעל תעודת עיוור-משרד העבודה.

• מוגבלי ניידות בכל הגילאים.

• משרד האוצר-אגף השיקום.

• ביטוח לאומי-נפגעי איבה.

הליך קבלת תג חניה:

באישורו של רופא מאגף הרישוי/משרד הביטחון/ משרד העבודה/ משרד האוצר – אגף השיקום/ ביטוח לאומי/ נפגעי איבה.

יש למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:

• צילום ת.ז.

• צילום רישיונות רכב ונהיגה.

• אישור אחוזי נכות רפואית מ- 60% ומעלה. [העתק מפרוטוקול ועדה מביטוח לאומי על אחוזי הנכות].

• מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים מרופא מקצועי המתייחס ליכולת הנידות/הליכה.בעלי הנכויות הבאות יצרפו לבקשה אישורים רפואיים.

והיה ובמקש תג החניה אינו בעל הרכב:

• הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים, על שניהם להמציא תצהירים חתומים מעו\"ד שהרכב משמש את מבקש התג.

• הרכב רשום על שם הילדים/האישה/הבעל, יש להציג ת.ז. ספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.

• רכב רשום של שם המעסיק-אישור ממקום העבודה שהנכה מועסק על ידו והרכב מועמד לרשות הנכה.

• הרכב רשום על שם חברת ליסינג – הסכם חכירה עם הנכה. הסכם החכירה הוא עם המעסיק של הנכה יש לצרף גם אישור ממקום העבודה. כאמור בסעיף הקודם .

• במקרים של החזר האגרה יש לצרף מראש צילום צ\'ק, רישיון רכב וטופס החזר האגרה.

כאשר פג תוקפו של תג החניה יש לבצע הליך קבלת תג החניה מחדש כחודש וחצי לפני תום תוקף התג, לפי ההוראות.

לשני כלי רכב שלא בבעלות הנכה יונפק תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי רכב שמשמשים את הנכה בדרך קבע ולא דווקא בבעלותו. וזאת בהצגת מסמכים מתאימים:

• קרבה ראשונה אם/בת/בן – ניתן לזהות על פי תעודת הזהות.

• קירבה אחרת – להמציא 2 תצהירים מבית המשפט או מעו\"ד [אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב] כי בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה. אם הנכה קטין הורים או אפוטרופוס יצהירו בשמו.

• חברת השכרה או רכב השייך למקום העבודה [הסכם חכירה] – יש להעביר אישורים מתאימים מהחברה.

להתראות בכתבה הבאה.

שולמית.

\"מרכזת קו תמיכה\"

\"עמותת נאמן\"

0 תגובות

קישור:
הקלד כתובת לסרטון יוטיוב:

מנהלי הקבוצה

שולמית רוזנצוייג
שולמית רוזנצוייג
רכזת קו תמיכה והכוונה של \\\"עמותת נאמן\\\"ניפגעי אירוע מוחי\\\".