כמוניקהילת סכיזופרניה***** אנשים ששמם מתחיל בש', לא להכנס לכאן. תודה :) **

***** אנשים ששמם מתחיל בש', לא להכנס לכאן. תודה :) **

12/02/19 9:03
3 תגובות
"לבתו מאנוסתו דלא כתיבא דאמר רבא אמר לי ר' יצחק בר אבדימי אתיא הנה הנה אתיא זימה זימה:

הן הן גופי תורה:

הני אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי תורה:


פרק שני - אין דורשין
מתני' אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם:"

אחלה, הקטע הקודם היה רק בשביל שלא יהיה פתיח. עכשיו לקטע האמיתי

צל לילה:
"אני שוב מתאהב
משחק עם הלב
בלילות בלי שינה
שוב לצאת לגינה
אני שוב מתאהב
ונשבע כבר שלא
וקורא לה לבוא
אני שוב מתגנב
רק לראות מרחוק
אם הצער מתוק
שוב להיות כתינוק
אני שוב מתאהב
ונשבע כבר שלא
וקורא לה לבוא
שם אהבה מחכה
ואני עובר או...
דרך עצמי
דרך עצמך
שם אהבה מחכה
ואני עובר או...
דרך עצמי
דרך עצמך"

(וכדי לא לגנוב קרדיט, גידי גוב - אני שוב מתאהב.
בקליפ ביוטיוב שער האלבום אין עוד יום עם 6 דמויות של בן-בת כמתקני משחק.

3 תגובות

צל-לילה
12/02/19 9:03
שמנה. זאת לא את. לא להתלהב.
צל-לילה
14/02/19 10:27
Here Comes the rain again//
צל-לילה
27/02/19 5:25
זה שיר טוב.. D:
https://www.youtube.com/watch?v=GC5E8ie2pdM
Tina Turner - The Best
"vgbuuho hrau t, vtr."

מנהלי הקבוצה