CML

חברים (5)
CML

מנהלי קבוצות

אודות הקבוצה

שיתוף בקשב, בתחושות ורגשות כתוצאה מהמחלה והטיפול הרפואי. טיפים לתפקוד ולחיים מלאים יותר.

יצירת קבוצה חדשה
קבוצות הן כלי נהדר להתדיינות עם שאר חברי הקבוצה על נושאים שרלוונטיים לקהילה לה אתם שייכים.